im电竞平台app下载

教学团队
  • 作者:佚名
  • 时间:2021-03-17
  • 点击:3473
  • 来源:

电气工程及其自动化本科教学团队       教学团队    2019 邓奕     省级

计算机系列课程教学团队        教学团队       2019 黎丽      省级

人力资源管理课程群教学团队       教学团队       2020 袁秋菊    省级

跨境电商人才培养教学团队         教学团队       2019 冯萍      校级

电子商务专业本科教学团队         教学团队       2020 吴红      校级

翻译课程教学团队           教学团队       2020 徐晓颂    校级

环境设计专业教学团队         教学团队       2020 郑昱      校级

视觉传达设计教学团队         教学团队       2020 孙婷      校级

XML 地图